Måløv en by på landet

Måløvs historie af Bente Dahl Hansen

"Ideen med bogen har været at give en historisk korrekt fremstilling af væsentlige dele af Måløvs udvikling gennem de sidste ca. 200 år krydret med mere levende erindringsskildringer og billedmateriale, hvor dette har været muligt. Altså en bog, som gerne skulle kunne læses her og nu af den almindeligt interesserede (Måløv)borger, men også en bog, der senere kan tages ned fra reolen og anvendes som opslagsbog, når spørgsmål fra fortidens Måløv dukker op.

Vi har valgt at inddele bogen i tre hovedafsnit: 1) Landsbyen, 2) Stationsby - forstad og 3) Kulturens ansigter. Endelig er der til sidst et sammenfattende afsnit: Måløv - en by på landet, samt en fortegnelse over anvendt litteratur og kildemateriale, en forfatterfortegnelse, en billedfortegnelse og et kort over Måløv By.

Selvom landsbyen Måløv har eksisteret i mange århundreder, hvilket bl.a. den middelalderlige kirke vidner om, så har vi valgt at begynde vores historie omkring år 1800, hvor det lokale skriftlige kildemateriale om Måløv begynder at have en rimelig tæthed. Præstegårdsbranden i 1801 foranledigede, at kirkebøger, fattigvæsensmateriale o.l. gik tabt..." (Bente Dahl Hansen, Måløv en by på landet s. 10)