Brug arkivet

Reehs købmandsgård
Lad os hjælpe dig. Vi er indgangen til Ballerup Kommunes hukommelse.

Hvad er der på Ballerup stadsarkiv

Arkivrum

 

Ballerup Stadsarkiv er et center af viden om det lokale. Men "data" er ikke så let tilgængeligt som bøger på et bibliotek eller som at google på nettet. Når man vil bruge et arkiv, skal man bruge noget mere energi og tid. Grunden er, at arkivalier er primære kilder til historieskrivning.

De arkivalier Stadsarkivet i overvejende grad ligger inde med er: 

Fotos fra Ballerup Kommune gennem tiden

Lokalaviser tilbage fra starten af 1900 tallet.

Arkivalier skabt af den kommunale forvaltning.  De ældste tilbage fra 1800 tallet. 

Private afleveringer. Her er det både private foreningers arkiver og privat persons arkiver.

 

Skriv endeligt til os. Vi er her for at hjælpe med at gøre det lettere at komme til arkivalierne.

 

Læsesalen

Stadsarkivets arkivalier kan benyttes på læsesalen, det er ikke er muligt at hjemlåne dem. Læsesalen på Stadsarkivet er åben i arkivets åbningstid, men det er muligt at lave aftaler ud over normal åbningstid, hvis det skulle ønskes.

På læsesalen kan du få udleveret arkivalier fra arkivet, som du kan gennemgå på læsesalen. Ligeså kan man gøre brug af vores bibliotek, som indeholder diverse opslagsværker, samt andre nyttige skrifter.

Hvis du ønsker at bruge arkivalier på læsesalen, er det en god ide at tage kontakt til Stadsarkivet inden du ankommer, så vi på forhånd kan finde det frem, du søger. På den måde kan vi levere en bedre service til dig.

Der er trådløst netværk på læsesalen.

Du er altid velkomme til at spørge om hjælp og vejledning.

Adgang til egne data

Arkivskuffe

 

D. 1 januar 2021 kom der er tilføjelse til Arkivloven. En tilføjelse der giver dig ret til aktindsigt i arkivalier om dig selv. Det gratis at søge oplysningerne. 

 

Lovændringen gælder alle typer af personoplysninger, som Ballerup Kommune har bevaret og overført til Stadsarkivet, men regelændringen har særligt haft til hensigt at hjælpe borgere, som har været anbragt uden for hjemmet.

 

Når du skriver til os, må du meget gerne beskrive hvilke oplysninger du søger, så grundigt du kan.

 

Drejer det sig om en børne- eller anbringelses-sag, bedes du også oplyse navn og fødselsdatoer på dine forældre.

 

SIKKER BESKED

Når du sender os en anmodning som indeholde personfølsomme informationer(f.eks. CPR-nr) er det vigtig du sender via sikkerpost.

Det kan gøres på https://ballerup.dk/sikkerbesked. 

Her skal logge sig ind med nemID og derefter vælge ”Stadsarkivet” som modtager, så får vi din besked i Stadsarkivet.

Hvis du er i tvivl kan du altid kontakte os.