Adgang til egen data

Den 1. januar 2021 kom der er tilføjelse til Arkivloven. En tilføjelse der giver dig ret til at søge indsigt i arkivalier om dig selv. Det er gratis at søge oplysningerne. 

 

Lovændringen gælder alle typer af personoplysninger, som Ballerup Kommune har bevaret og overført til Stadsarkivet, men regelændringen har særligt haft til hensigt at hjælpe borgere, som har været anbragt uden for hjemmet og søger oplysninger herom.

 

Arkivskuffe

 

Når du skriver til os, må du meget gerne beskrive hvilke oplysninger du søger, så grundigt du kan.

 

Drejer det sig om en børne- eller anbringelses-sag, bedes du også oplyse navn og fødselsdatoer på dine forældre.

 

Sikker Besked

Når du sender os en anmodning som indeholder personfølsomme informationer (f.eks. CPR-nr) er det vigtig du sender disse oplysninger via sikkerpost.

Det kan gøres på https://ballerup.dk/sikkerbesked. 

Her skal logge sig ind med nemID og derefter vælge ”Stadsarkivet” som modtager, så får vi din besked i Stadsarkivet.

Hvis du er i tvivl kan du altid kontakte os på stadsarkiv@balk.dk .