Hvad er der på Ballerup stadsarkiv?

Ballerup Stadsarkiv er et center af viden om det lokale område. Men data er ikke så let tilgængeligt som bøger på et bibliotek eller oplysninger man søger på nettet. Når man vil bruge et arkiv, skal man bruge noget mere energi og tid. Grunden er, at arkivalier er primære kilder til historieskrivning.

Arkivalier

De arkivalier og andet materiale Stadsarkivet i overvejende grad ligger inde med er: 

Arkivalier skabt af den kommunale forvaltning, helt fra sognekommunens spæde start i 1840 frem til i dag. 

Private afleveringer, heri både private arkiver fra foreninger og personer.

Fotos, film og kort fra Ballerup Kommune gennem tiden.

Lokalaviser tilbage fra første del af 1900 tallet og frem.

 

Skriv endelig til os på stadsarkiv@balk.dk .  Vi er her for at hjælpe med at gøre det lettere at komme til arkivalierne.