Ballerup og Skovlunde - Om dem der var her før os

"Fra Landsby til Stationsby og Forstad." Bogen gennemgår Ballerup og Skovlundes historie fra middelalderen og helt frem til i dag.

Allerede i 1997, dengang Bente Dahl Hansen skrev "Måløv en by på landet", opfordrede Ballerups daværende borgmester mig til at skrive endnu en bog, der dækker kommunens andet sogn, som består af Ballerup og Skovlunde.”, fortæller Bente, forfatter og redaktør, om, hvordan kimen til den nye bog blev lagt. Men der gik lang tid før hun kunne påbegynde det nye projekt: "Efter Måløvbogen ville jeg gerne i gang med arbejdet, men først da jeg blev pensionist i 2011 som 70-årig, var tiden ordentlig til det”, fortæller Bente Dahl Hansen mindeligt og fortsætter: ”Jeg allierede mig med tidligere stadsingeniør og viceborgmester Vagn Tovgaard, der havde en hel særlig viden om, hvad der var sket på byplanlægningssiden og i undergrunden i Ballerup Kommunen. I perioder tog vi et ordentligt tarv med bogen. Andre gange tog vi en pause og beskæftigede os med andre ting.” 

Bente Dahl Hansen har skrevet historien om Ballerup gl. Sogns landsby- og stationsbytid og Vagn Tovgaard har beskrevet forstadsperioden i bogen. ”Vi har begge været optaget af at udforske og skrive om tings opståen, og at give en historisk så korrekt og objektiv fremstilling som muligt af de væsentlige dele af udviklingen”, fortæller Bente Dahl Hansen, som er ked af at hendes medforfatter desværre ikke nåede at opleve at se bogen færdigudgivet. 

Dem der var her før os

Men bogen omhandler ikke kun den udvendige fysiske udvikling af Ballerup og Skovlunde. ”Jeg valgte at gøre bogen kronologisk og så indsætte nogle glimtvise tidsbilleder, om hvordan de mennesker, der har været her før os levede og fungerede. Hvad der skete i deres dagligdag og hvordan de har brugt og udformet området. Netop at kende dem der var her før os, kan give os en forståelse af hvorfor tingene er, som de er, og hvorfor her rent fysisk ser ud, som der gør.”, fortæller Bente Dahl Hansen. 

Det er et stort arbejde at skabe en historisk bog. ”At finde dokumentation til at skrive historiske bøger er som at løse detektivopgaver. Man leder blandt arkivalierne til man findeoplysninger, der er gangbare, men man leder også mange gange forgæves”, fortæller Bente Dahl Hansen. Arbejdet med bogen blev takket være hendes efterfølger på stadsarkivarposten udført fra en arbejdsplads centralt i Ballerup Stadsarkiv med alt hvad der var nødvendigt af inventar og ikke mindst med plads til, at opbevare og gennemgå utroligt mange dokumenter, protokoller, bøger, tidsskrifter og billeder, som undervejs blev hentet frem og tilbage fra den direkte adgang til arkivets magasiner. Med et skævt smil og i en bibemærkning nævner Bente Dahl Hansen, at en stor del af arkivalierne, der står på de flere kilomenter hyldeplads i kælderen under rådhuset på Ballerup Stadsarkiv er skrevet i gotisk håndskrift. ”Det er et spørgsmål om vane at læse det, men selvfølgelig kan der være nogle kragetæer imellem, men det er helt klart bare et spørgsmål om træningen.”  

Læsevenlighed i top

Ud over at give en historisk korrekt fremstilling har sproget i bogen også været et fokusområde for bogens forfattere. Der er også blevet lagt vægt på at gøre bogen så læsevenlig som mulig for den almindeligt interesserede borger, bl.a. ved at forsyne den med så mange relevante illustrationer, som det har været muligt at finde, da billeder, på deres helt egen måde, fortæller historien. 

Bente Dahl Hansen er taknemmelig for, at hun har haft mulighed for at arbejde med noget, som også er hendes store hobby og hun håber, at rigtig mange lokale vil få glæde af at læse bogen. 

”Fortiden sætter altid sit præg på eftertiden, både den rigtig gamle, den gamle og den nyeste fortid - dagen i dag er historie i morgen”, slår Bente Dahl Hansen fast. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at her sidder et menneske, der brænder for historie – en passion, som nu kommer en masse i Ballerup og Skovlunde til gavn ved udgivelse af bogen. ”At projektet nu er lykkedes skyldes hjælp fra en lang række mennesker”, understreger Bente Dahl Hansen ”Jeg er mange mennesker et stort tak skyldig!”. 

Bogen er på 538 sider med 357 illustrationer og udkom den 20. maj 2020.