Over Øresund før Broen

Svenskere på Københavnsegnen i 300 år

"Indvandrere i Danmark er ikke noget nyt fænomen. Øresundsbroen har aktualiseret interessen for sydsvenskere, der i tidens løb har fundet arbejde i og omkring den danske hovedstad. Nogle var sæsonarbejdere i landbrug og byggeri, andre rejste rundt mellem gårdene i Københavns omegn, og nogle slog sig ned her med deres familie, hovedparten af disse i hovedstaden.

I denne antologi kan man følge svenskernes færden i København og på Frederiksberg samt i en række kommuner i Københavns Amt. Historien tager her sin begyndelse med de skånske flygtninge fra svenskekrigene i 1600-tallet og afsluttes med indkøbsturisterne på Dragørfærgen, der sejlede sin sidste tur i 1999. Det har bl.a. været muligt at udnytte et varieret lokalt arkivmateriale fra kommune- og stadsarkiver, privat opstået materiale, der er afleveret til de lokalhistoriske arkiver, samt bl.a. arkivalier fra Københavns Amts arkiv i Landsarkivet for Sjælland m.m." (Over Øresund før Broen s. 7)

 

Udgivet 2000